Kim jest oraz jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Jak wskazuje nam sama nazwa, przysięgły tłumacz został zaprzysiężony, a więc złożył ślubowanie wobec samego ministra sprawiedliwości. Po zaprzysiężeniu tłumacz wpisany zostaje na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną właśnie przez ministra sprawiedliwości.

Lista jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Każdy wpis zawiera imię oraz nazwisko tłumacza, języki, dla których tłumacz jest ustanowiony, datę nabycia uprawnień, nr TP, województwo oraz także dane teleadresowe. Bardzo ciekawe jest to, że na liście tej możemy znaleźć tłumaczy, którzy mieszkają poza granicami naszego kraju, między innymi Francji, Federacji Rosyjskiej, Niemczech, Izraelu, USA, Włoszech, Wielkiej Brytanii, jak i także innych krajach.

Aktualnie przysięgły tłumacz jako zawód jest regulowany stosowną ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego. Obecnie tłumacze przysięgli muszą zdać odpowiedni egzamin w Ministerstwie Sprawiedliwości. Egzamin zdaje się w Warszawie przez Państwową Komisją Egzaminacyjną. Następnie odbywa się już przysięga.

Wydaje się to dla nas zrozumiałe. Każdy z nas powinien wiedzieć, że praca tłumacza przysięgłego nie jest zbyt prosta. Jest to zajęcie wymagające i co więcej nie każdy się do tego zajęcia nadaje. Umiejętności językowe to jedno. Tłumacz przysięgły powinie mieć jeszcze całą masę innych umiejętności, które są pomocne w wykonywaniu tego zawodu. Wiemy, że łapanie bezproblemowe kontaktu z klientem, zrozumienie oraz cierpliwość to tylko niektóre sprzyjające cechy, które w zawodzie tym są pomocne. Sprawdź, czy odnajdziesz się w tym zawodzie.